hợp tác thương mại việt – trung

Những kỳ vọng kinh tế sau chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình

Đông Duy - 2023-12-14 16:03:03
Dòng vốn Trung Quốc, bổ sung vào những lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu cao như hạ tầng, năng lượng, được đánh giá sẽ tích cực hơn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú...