Hợp tác quốc phòng

Tương lai hợp tác quốc phòng Việt Nam – Indonesia sẽ ra sao sau DPD lần thứ 2?

Hạnh Văn - 2021-09-24 21:40:47
Đầu tháng 10/2021, Việt Nam và Indonesia đã tổ chức giai đoạn 2 của Đối thoại chính sách quốc phòng mới (DPD), một phần quan trọng trong mối quan hệ hợp tác an...