Hợp nhất lực lượng an ninh cơ sở

Hợp nhất lực lượng an ninh cơ sở: Nỗi lo sợ của những kẻ mang âm mưu đen tối

Phù Vân - 2022-03-23 08:21:32
Mới đây, Đài Á Châu Tự Do (RFA tiếng Việt) đăng bài xuyên tạc Bộ Công an “muốn tạo ra một mạng lưới chân rết quần chúng sát với từng người dân. Tôi nghĩ...