hợp đồng

Chính thức bỏ chế độ ‘viên chức suốt đời’ từ hôm nay

2020-07-01 07:58:42
Kể từ ngày hôm nay, 1.7, luật Sửa đổi bổ sung một số điều của luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức bắt đầu có hiệu lực, chính thức không còn chế...