honda

Mazda, Toyota, Honda triệu hồi hàng chục ngàn xe lỗi bơm nhiên liệu

2021-05-20 20:05:06
Chỉ trong tháng 5-2021 đã có 3 thương hiệu ôtô tại Việt Nam gồm Mazda, Honda, Toyota triển khai các đợt triệu hồi hàng chục ngàn xe liên quan đến lỗi bơm nhiên...