hồi phục

Kinh tế Việt Nam hồi phục ấn tượng

Hạ Băng - 2022-09-27 14:40:15
Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên thế giới đã vượt qua được những biến động bất lợi toàn cầu để đạt mức tăng trưởng cao trong những tháng đầu...