hội nghị trung ương đảng
Động lực mới cho phát triển kinh tế tư nhân
2017-06-27 08:00:30
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) thể hiện đường lối quan điểm nhất quán của Đảng,...
Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII
2017-05-05 17:47:29
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII khai mạc sáng ngày 5/5/2017, tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng...
Tổng Bí thư: Dự án ngàn tỉ đắp chiếu gây bức xúc
2017-05-05 11:25:51
Nhiều DNNN làm ăn thua lỗ, thất thoát, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với những dự án đầu tư hàng nghìn tỷ đồng “đắp chiếu”, làm trầm trọng thêm nợ xấu...
Trung ương xem xét, đánh giá ưu khuyết điểm Bộ Chính trị, Ban Bí thư
2017-05-05 10:57:38
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, xem xét, đánh giá kỹ lưỡng những ưu điểm, những hạn chế, khuyết...
Trung ương bàn giải pháp thúc đẩy kinh tế tư nhân
2017-05-05 10:42:29
Cùng với nội dung về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo...
Hội nghị Trung ương 5: Đẩy mạnh cơ cấu lại DNNN
2017-05-05 10:38:45
Trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 5, khi đề cập đến nội dung về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), Tổng Bí...
Trung ương sẽ ban hành nghị quyết mới về kinh tế
2017-05-05 10:12:34
Trên cơ sở quán triệt thật sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, kế thừa, bổ sung phát triển Nghị quyết Trung ương 6 khoá X, sẽ ban hành một...
Hội nghị Trung ương 5 sẽ thảo luận ‘những vấn đề rất lớn và quan trọng’
2017-05-05 09:46:40
Sáng 5/5, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc tại Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nội dung trình Hội nghị là...
Phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII
2016-10-14 15:24:37
Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng...
Tiến hành đồng bộ nhiều công việc cụ thể về xây dựng và chỉnh đốn Đảng
2016-10-14 14:02:48
“Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hoá’ chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy...
Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự lãnh đạo nhà nước
2016-03-11 18:24:02
TƯ thảo luận việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước để trình Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp lần thứ 11 Quốc...
Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 14
2016-01-13 19:08:10
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thật sự dân chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn...
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ 12 BCH TW Đảng XI
2015-10-07 19:00:18
Tiếp tục chương trình Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, buổi sáng, Trung ương làm việc tại tổ thảo luận về Đề án bầu cử đại...
Đọc nhiều