Hội nghị Trung ương 8

Trung ương sẽ cho ý kiến về quy hoạch BCH Trung ương khóa XIV

Đông Duy - 2023-10-02 10:32:03
Bộ Chính trị triệu tập Hội nghị Trung ương 8 tại Hà Nội, cho ý kiến quy hoạch BCH Trung ương XIV, khởi động công tác chuẩn bị Đại hội XIV… Tổng bí thư Nguyễn...