Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu

Hội nghị Nghị sĩ trẻ Toàn cầu lần thứ 9 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

2023-09-15 15:34:44
Hội nghị Nghị sĩ trẻ Toàn cầu lần thứ 9 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay khi thu hút gần 500 đại biểu, trong đó có hơn 300 đại biểu quốc tế đăng...