Hội chợ

Hoài niệm về những chợ truyền thống nổi tiếng đất Cảng

2020-01-14 11:05:08
Có dạo, người ở nơi khác đến thành phố Cảng phải thốt lên: “Chưa đến chợ Sắt thì coi như chưa đến Hải Phòng”. Ngày ấy, chợ Sắt như một trong những...