học giỏi

Nữ sinh được đặc cách học tiến sĩ khi chưa tròn 21 tuổi

2021-12-10 14:27:09
Tốt nghiệp sớm một năm và được học thẳng lên tiến sĩ khi chưa tròn 21 tuổi. Trần Thùy Linh là một trong 90 thủ khoa xuất sắc của Hà Nội trong lễ...
Học trò Nghệ An, Hà Tĩnh thời nay, mặc dù không còn cảnh phải nhìn “cá gỗ” như trước, nhưng vẫn còn nguyên tinh thần tiến thủ, ý chí vươn lên. Xin nói luôn,...
Bài chọn lọc