Hoang Tuan Anh

‘ATM gạo’ Việt Nam ‘xuất ngoại’ đi khắp 10 nước Đông Nam Á

2020-05-13 22:18:10
Mô hình “ATM gạo” của anh Hoàng Tuấn Anh lan tỏa mạnh mẽ, vượt khỏi biên giới Việt Nam để đến với những người khó khăn tại các quốc gia khu vực Đông...