Hoa quả

Đừng để khi khóc và ước thì đã quá muộn rồi…

2020-01-04 14:44:45
Năm 2007, số vụ chết do tai nạn giao thông vào khoảng 13200 người. Năm 2008, con số đó giảm xuống còn 11318 người. Trong một năm, tổng số người chết giảm khoảng...