Hòa Minzy

Từ thiện với tư cách cá nhân, làm sao để trọn tình?

Hạnh Phúc - 2022-09-30 15:36:26
Nghệ sĩ, hoa hậu, người mẫu làm từ thiện mùa bão lũ trước hết vì sự ý thức về trách nhiệm xã hội. Họ dùng chính tên tuổi của mình để vận động sẽ...