Hoa Lư

Một liên danh “rộng cửa” tại gói thầu 35.000 tỷ sân bay Long Thành

Bích Vân - 2023-08-03 14:28:00
Trong 3 liên doanh dự thầu gồm CHEC-BCEG-Vietnam Contractors, Hoa Lư và Vietur thì Vietur đã đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu xây lắp nhà ga sân bay Long Thành. Bước...