Hoa Kỳ và cả Hàn Quốc

Việt Nam có thể tổ chức Hội nghị hòa giải Nga – Ukraine?

An Diễm - 2022-02-28 15:35:45
Kể từ sau khi tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội, Việt Nam đã được bè bạn thế giới coi là “nguồn cảm hứng...