Hòa hợp

Ngày trở về của những người con xa xứ

Bảo An - 2022-04-30 09:39:04
Đến hẹn lại lên, mỗi dịp cuối tháng tư là câu chuyện hòa hợp dân tộc lại được nhắc đến. Ngay từ năm 1975, trong bữa cơm với các cán bộ địa phương ở...