Hòa giải và Hòa hợp Dân tộc

Từ âm mưu đánh bom đến lá cờ đỏ sao vàng

2020-07-23 16:45:49
Năm nay, đúng ngày 30/4, thời điểm mà với nhiều người gốc Việt ở Mỹ vẫn là “ngày quốc hận”, “tháng Tư đen”, Hoàng Duy Hùng lại chọn treo lá cờ đỏ...