hỗ trợ kinh doanh

Tín hiệu tốt: 71% người Việt ở nước ngoài đang muốn trở về quê hương làm việc

Lan Hoa - 2023-09-12 13:14:13
Đây là kết quả khảo sát do Tập đoàn Tư vấn tuyển dụng Robert Walters thực hiện tháng 7/2023. Theo đó, có đến 71% người Việt Nam sống ở nước ngoài dự định...