hộ chiếu trực tuyến bằng CMND gắn chip

Hết thời rồng rắn xếp hàng làm giấy tờ

LS Lê - 2022-08-19 16:34:31
Có lẽ từ bây giờ sẽ không còn cảnh đoàn người nối đuôi nhau xếp hàng trước Phòng quản lý xuất nhập cảnh chờ đợi làm hộ chiếu mới nữa. Bởi vừa qua,...