HLV trưởng

Vụ ĐTQG Việt Nam chuẩn bị thay HLV trưởng có bước ngoặt không ngờ

2022-02-17 10:04:29
  Với bước ngoặt mới nhất trong sự việc liên quan đến bằng cấp của HLV ĐTQG Việt Nam, NHM đã có thể yên tâm được phần nào. Theo quy định mới nhất của...