Hiệp định Paris
Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp định Paris, bất chấp quan ngại của thế giới
2019-11-06 06:52:25
Ngày 5/11 (theo giờ Hoa Kỳ), chính quyền Tổng thống Donald Trump chính thức thông báo với Liên hợp quốc rằng Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định Paris. Tổng thống Donald...
Từ Geneva đến Paris – từ lệ thuộc đến tự chủ
2018-05-20 06:24:07
Ông Lê Duẩn là người có ý kiến độc lập, tự chủ, ông nhận thức ra được sự phụ thuộc vào Trung Quốc có hại thế nào, và cố gắng tách ra khỏi Trung Quốc....
“Tôi đã nói với Tổng thống, Sài Gòn sẽ thất thủ sau hai tuần nữa”
2018-04-28 06:23:00
“Khi trở về Washington, tôi cũng có báo cáo riêng. Bản báo cáo của tôi được gửi kèm những bức ảnh người dân Campuchia di tản. Tôi đã nói với Tổng thống là...
Sau Hiệp định Paris: Tạm gác súng, đón xuân trong “ngôi nhà hòa hợp”
2018-02-08 07:35:31
Sứ mệnh của những “ngôi nhà hòa hợp” dựng lên giữa ranh giới 2 phía chỉ tồn tại trong 3 năm, từ Mùa xuân năm 1973 đến Mùa xuân năm 1975. Mùa xuân Đinh Sửu...
Ai phá Hiệp định Paris?: Sự đầu hàng vô điều kiện đã đặt dấu chấm hết
2018-01-29 06:08:44
Bằng một cú duy nhất, sự đầu hàng vô điều kiện của chính quyền Sài Gòn vừa cứu tính mạng của nhiều người, vừa đặt dấu chấm hết cho ý tưởng về một...
Ai phá Hiệp định Paris?: Dùng người Đông Dương diệt người Đông Dương và sự giả dối có hệ thống
2018-01-28 16:23:23
Ông Thiệu tuyên bố, người nào ủng hộ một chính phủ liên minh là “người trung lập hóa thân Cộng” và không thể được phép sống thêm 5 phút. Âm mưu chia cắt...
Ai phá Hiệp định Paris?: Sau ngày 27/1/1973 và chính sách 4 không của ông Thiệu
2018-01-27 08:28:27
Được khuyến khích bởi cả Kissinger và Nixon, Tổng thống Thiệu đã tái khẳng định chính sách “4 không” ngay khi Hiệp định Paris được ký: Không thừa nhận kẻ...
Ai phá Hiệp định Paris?: Sau ngày 27/1/1973 và chính sách 4 không của ông Thiệu
2018-01-27 08:28:27
Được khuyến khích bởi cả Kissinger và Nixon, Tổng thống Thiệu đã tái khẳng định chính sách “4 không” ngay khi Hiệp định Paris được ký: Không thừa nhận kẻ...
Những mốc quan trọng của Hội nghị Pa-ri về Việt Nam tháng 1 năm 1973
2018-01-27 06:05:29
Hiệp định Pa-ri về “Chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam” ký kết ngày 27/1/1973 là thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam, thất bại của đế...
45 năm Hội đàm Paris: Từ tầm nhìn De Gaulle tới các kênh ngầm
2018-01-25 09:28:37
Sau khi De Gaulle chính thức mở lại “hồ sơ Đông Dương” năm 1963, trong đó chống lại việc chia cắt Việt Nam và ủng hộ những nỗ lực trung lập hóa...
Cộng đồng quốc tế quyết tâm bảo vệ Hiệp định Paris về khí hậu
2017-06-03 05:05:00
Bất chấp việc Mỹ ngày 1/6 chính thức tuyên bố rút lui, cộng đồng quốc tế tuyên bố sẽ quyết tâm thúc đẩy Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu. Hiệp...
Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu
2017-06-02 06:26:56
Ngày 1/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố quyết định rút nước này khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, bước đi giúp ông hiện...
Hiệp định Paris – Dấu mốc vĩ đại của lịch sử còn mãi
2017-01-26 12:10:50
Sự kiện ký kết Hiệp định Paris năm 1973 không chỉ có ý nghĩa trọng đại trong lịch sử Việt Nam, mà còn là dấu mốc trong lịch sử quan hệ quốc tế Sự kiện...
Đọc nhiều