hiệp định FTA

Đại bàng Mỹ dẫn đầu, kéo dòng vốn tỷ USD tới Việt Nam

2021-01-22 06:09:59
Việc kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19 cùng với việc ký kết các Hiệp định Thương mại tự do, hàng loạt đại gia công nghệ toàn cầu đã theo làn sóng đầu...