hiện đại hóa quân sự

Báo chí quốc tế nói gì về hiện đại hóa quân sự Việt Nam?

2020-05-22 08:00:12
Chi tiêu quốc phòng của Việt Nam trong năm 2018 là 5,5 tỷ USD, lớn thứ tư ở Đông Nam Á, chỉ sau Singapore, Indonesia và Thái Lan. Theo dự đoán đến năm 2020, ngân sách...