hệ thống giao thông
Chờ những dự án lớn thúc đẩy cảng biển Bà Rịa – Vũng Tàu
2020-09-23 20:05:46
Bà Rịa – Vũng Tàu là tỉnh có đặc trưng đầy đủ của kinh tế biển Việt Nam và với ưu thế cảng container nước sâu, tỉnh này vẫn xác định cảng biển...
Đọc nhiều