HDBank

Yuanta Việt Nam: ‘Thương vụ PGBank sáp nhập HDBank khó xảy ra’

Thành Nhân - 2020-11-01 13:31:52
Yuanta Việt Nam nhận định việc nhận sáp nhập PGBank không có lợi cho HDBank nên vướng mắc trong thương vụ là tín hiệu tích cực với giá cổ phiếu. ‘Thương vụ...