Hawaii

Sự thật bất ngờ về thảm họa cháy rừng ở Hawaii

Bích Vân - 2023-08-15 15:42:16
Cư dân trên đảo Maui tuyệt vọng tìm cách chạy khỏi ngọn lửa đang ập tới và đã đặt vấn đề tại sao hệ thống cảnh báo khẩn cấp nổi tiếng khắp quần...