hát ở ban công

Cái cớ để nghệ sĩ ngông cuồng?

Hạnh Phúc - 2022-09-09 07:47:56
“Nghệ thuật và tự do ngôn luận là những yếu tố sống còn của bất kỳ nền dân chủ đang hoạt động nào và là kho báu vô giá của con người” – Deeyah Khan...

Hát ở ban công

Phạm Khoa - 2022-09-06 17:15:25