hành hạ

Camera ghi lại toàn bộ vụ nhân viên trật tự chợ Đông Hà đánh dã man nữ tiểu thương

Thành Nhân - 2020-03-03 11:55:20
Một nhân viên trật tự thuộc ban quản lý chợ Đông Hà, Quảng Trị đã đạp vào đầu một tiểu thương vì tranh cãi chuyện tiểu thương này không ngồi đúng quầy...