hàng hóa giảm

Xăng giảm, giá vẫn tăng: Hiểu sao cho đúng bản chất?

Diệu Hương - 2022-07-29 09:49:52
Sau 3 lần được điều chỉnh giảm giá mạnh, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu về mức bình quân khoảng 25.000 – 26.000 đồng/lít. Việc giảm giá xăng dầu được...