hạn chế mặc áo vest

Sau đề nghị “hạn chế mặc áo vest”, TP.HCM tiết kiệm 2,4 tỷ đồng/ngày tiền điện

Bích Vân - 2023-05-26 14:20:59
Trung bình mỗi ngày TP.HCM tiết kiệm được gần 1,14 triệu kWh điện, tương đương 2,4 tỷ đồng, sau khi thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết...