Halloween

Bảo vệ văn hóa dân tộc trước biến tướng của ngoại lai

Hạnh Phúc - 2022-10-30 15:04:05
Trong xu thế hòa nhập văn hóa thế giới, Halloween trở thành lễ hội phổ biến và được đa số người trẻ nhiệt tình hưởng ứng. Thế nhưng, dựa trên thực trạng...