Gruzia

Ukraine ăn phải “bả” của NATO?

Đặng Trường - 2022-02-24 17:41:28
Giữa lúc chiến sự giữa Nga và Ukraine căng thẳng, không ít người đặt câu hỏi: Vai trò của NATO ở đâu khi Ukraine đang chuẩn bị gia nhập thì bị Nga “đập”?...