gói vay

Giải quyết nỗi lo cho doanh nghiệp khi room tín dụng đóng

Minh Thanh - 2022-08-23 15:10:29
Tiếp tục gói hỗ trợ từ ngày 20/5, Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) sẽ chính thức triển khai chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đáp ứng...