gói tín dụng

Để gói tín dụng 120.000 tỷ được thực sự là “phao cứu sinh”

Diệu Hương - 2023-08-15 13:25:06
Theo Ngân hàng Nhà nước, sau ba tháng triển khai gói tín dụng một trăm hai mươi nghìn tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, đến...