gói hỗ trợ thuê nha

Gói hỗ trợ 6.600 tỷ đồng: Tiền có, dân chưa nhận, ai chịu trách nhiệm?

Công Luân - 2022-09-07 14:51:11
Cách đây ít hôm, do có một số giấy tờ phải lên phường để giải quyết, tình cờ nghe được một câu chuyện liên quan đến gói hỗ trợ nhà trọ 6.600 tỷ đồng.  Gói...