giọng nói

Thông tin sinh trắc học: Người dân tự nguyện cung cấp ADN và giọng nói

2024-05-09 14:52:22
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) thuộc Bộ Công an, việc thu thập thông tin sinh trắc học đã được quy định rõ ràng...