giỗ tổ

Tiết lộ lễ vật cao quý được dâng lên các Vua Hùng năm Giỗ Tổ năm đầu độc lập

2021-04-21 10:09:56
Sau cách mạng Tháng Tám năm 1945, dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thử thách từ giặc nội xâm và giặc ngoại xâm, nhưng Nhà nước Việt Nam mới với chính...