giấy xác nhận cư trú

Khốn khổ vì giấy xác nhận cư trú

Công Luân - 2023-03-18 20:55:00
Theo quy định từ 1/1/2023 không dùng hộ khẩu giấy, người dân làm thủ tục nhập học cho con, đăng ký định mức điện nước, vay ngân hàng, mua bán tài sản… chỉ...