giấy phép con

Loại bỏ giấy phép con để có sức chống ‘giặc’ dịch lâu dài

2021-09-03 08:40:56
Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sức chống đỡ của các doanh nghiệp ngày càng yếu thì tại nhiều địa phương còn phát sinh thêm “giấy phép con”, làm...