giàu nghèo

Tại sao người giàu ngày càng giàu hơn ngay cả trong các cuộc khủng hoảng toàn cầu?

Tuệ Ngô - 2023-01-26 16:08:58
Theo Al Jazeera, thương vong và sự tàn phá không phải là dòng ghi chú duy nhất mà “sổ tay” COVID-19 đã ghi lại. COVID-19 đang làm trầm trọng thêm khoảng cách tài chính...