giáo viên TP.HCM

78.000 giáo viên TP.HCM nhận tin vui đầu năm

Hạnh Phúc - 2023-01-04 11:50:19
78.000 giáo viên được áp dụng hệ số tăng thu nhập từ ngày 01/01/ 2023 đã thể hiện sự chăm lo đời sống nhà giáo một cách thực tâm, thực chất của TP.HCM. Đúng...