giám thị

Giám thị – Quyền rơm vạ đá!

Hạnh Phúc - 2022-08-04 16:30:59
Sự việc nam sinh có học lực giỏi, đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 nhưng trượt tốt nghiệp bởi đã ngủ gật dẫn đến bài thi Tiếng Anh bị điểm...