giảm phát

Trung Quốc “nắm tay” Nhật Bản đi ngược thế giới

Tuệ Ngô - 2023-08-14 15:05:50
Một số chuyên gia đã phát hiện sự tương đồng giữa Trung Quốc và Nhật Bản khi kinh tế Trung Quốc đi ngược lại với xu hướng thế giới. Nguy cơ giảm phát ở...