giảm giá xăng dầu

Đề xuất giảm thuế xăng 2.000 đồng, tất cả vì lợi ích của người dân

Phù Vân - 2022-03-21 21:10:56
Cuộc chiến Nga – Ukraine ít nhiều có tác động đến kinh tế Việt Nam, dễ dàng nhận ra giá xăng dầu trong nước liên tục tăng cao. Nhưng mới đây, Chính phủ và...