giải vốn đầu tư công

“Chúng ta có tiền mà không tiêu hết được”

Công Luân - 2023-02-27 15:28:32
Với yêu cầu giải ngân ít nhất 95% trong 711.000 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2023 của Thủ tướng thì may ra chỉ có phạt tù thì mới kích thích cán bộ, lãnh đạo...