Giải tỏa

Sơn La: Bao giờ người dân nhận được đền bù theo đúng pháp luật?

2020-02-18 09:00:18
Theo đơn thư phản ánh của bạn đọc, Dự án nâng cấp Sân vận động tỉnh Sơn La đã thu hồi đất từ năm 2013. Tuy nhiên, đến năm 2020, 08 hộ dân tại phường Quyết...