giải thưởng Nobel Hòa Bình

Giải thưởng Nobel Hoà bình có thực sự vì hoà bình?

Bảo An - 2022-03-02 16:38:12
Thời gian vừa qua, giới “dân chủ” trong và ngoài nước ráo riết tiến hành cái gọi là “cuộc vận động trao tặng giải thưởng Nobel Hoà bình cho Phạm Đoan Trang”....