giải Nobel Hòa bình

Mưu đồ phía sau các “giải thưởng nhân quyền”

Bảo An - 2022-03-07 16:45:35
Thời gian vừa qua, không ít đối tượng có hành vi xâm phạm an ninh quốc gia của Việt Nam sau khi bị kết án lại nhận được các giải thưởng về “dân chủ”,...