Giải cứu thị trường bất động sản

Tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản từ đâu?

Huy Hoàng - 2023-02-17 15:53:20
Trước tình trạng lãi suất tăng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà đất. Việc đi vay giờ đây không chỉ khó khăn với cả chủ đầu tư mà còn với cả người...